Kas notiks ar Tavu Ziemassvētku eglīti pēc svētkiem?

Neizmet to pie atkritumiem, neatstāj pie durvīm

Līdz akcijas noslēgumam:

Kam palīdzēsim?

Kopā ar Tevi mēs uzbūvēsim multiunkcionālo sporta laukumu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā „Ziemeļi”, kur šobrīd dzīvo 72 bez vecāku gādības palikuši bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem.

Struktūrvienības „Ziemeļi” palīdz bērniem radīt vidi un iespējas, lai tie kļūtu par pašpaļāvīgiem, patstāvīgiem un aktīviem sabiedrības locekļiem, dzīvojot labvēlīgā, ģimenei pietuvinātā, drošā un gādīgā vidē, nodrošinot katra bērna un jaunieša potenciāla pilnvērtīgu attīstību. Bērnu un jauniešu centram šobrīd ir nepieciešams izbūvēt sporta laukumu, lai bērniem būtu vieta, kur aktīvi un droši pavadīt brīvo laiku.

Biedrība “Eglīšu debesis” šajā gadā plāno akcijas laikā iegūtos ziedojumus, atkarībā no ziedojuma apjoma, novirzīt bērniem, kuri uzturas bērnu namos arī citur Latvijā.

Bērnu nama – patversmes „Dzeguzīte”bērniem

„Dzeguzīte” atrodas Aizkraukles rajona Iršu pagastā„Dzeguzīte” sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku palikušiem bērniem. Šobrīd uzturas 50 bērni vecumā no 2 līdz 19 gadiem.

„Dzeguzītei” nepieciešamais atbalsts:

Bērni priecāsies par dažādiem sporta piederumiem, kā piemēram, basketbola groziem, basketbola un volejbola bumbām, akrobātikas matračiem, trenažieriem. Nepieciešams finansiāls atbalsts rotaļu laukuma atjaunošanai. Saimnieciskajos darbos nepieciešamas elektriskās urbjmašīnas.

Sociālās aprūpes centra „Kalkūni” bērniem

Sociālās aprūpes centrs „Kalkūni” atrodas Daugavpils rajona Kalkūnes pagastā, Komunālā ielā 104. „Kalkūni” sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku palikušiem bērniem, Uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem, bērni no trūcīgām ģimenēm. Šobrīd uzturas 105 bērni vecumā no 0 līdz 18 gadiem.

Sociālās aprūpes centram „Kalkūni” nepieciešamais atbalsts:

Bērni priecāsies par higiēnas precēm, pamperiem, kancelejas precēm, finanšu līdzekļiem rotaļu laukumu aprīkojumam.

Alūksnes rajona bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” bērniem

Alūksnes rajona bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena” atrodas Alūksnes rajona Gaujienas pagastā. „Gaujiena” sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Šobrīd bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” uzturas 25 bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem.

Bērnu sociālās aprūpes centram „Gaujiena” nepieciešamais atbalsts:

Bērni priecāsies par biļetēm uz kultūras pasākumiem, finansiālo atbalstu kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai, bēru rotaļu laukuma izveidošanai.

*Plānotais ziedojums, katra reģiona bērnu nama problēmas risināšanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un prieka radīšanai nepieciešami – aptuveni 20 000 Eur, kas kopā uzliek par pienākumu biedrībai ar ziedotāju un atbalstītāju līdzdalību savākt vairāk nekā 100 000Eur, ko biedrība ir uzlikusi kā mērķi, kas jāsasniedz trīs gadu laikā.

Mērķis

Biedrības “Eglīšu debesis mērķis” – Ar speciālo pasākumu palīdzību veicināt sabiedrības iesaisti mazāk aizsargātu sabiedrības grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bērnunamu vai maznodrošinātu ģimeņu apkārtesošās (pieguļošās) vides (teritorijas) sakārtošanā (labiekārtošanā), bērnu ar īpašām vajadzībām, smagi slimu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Katrs, kurš izsauks eglīšu kurjeru uz savām mājām, lai pēc svētkiem cienīgi atvadītos no svētku rotas, varēs aizsūtīt savu eglīti uz eglīšu debesīm, neizmetot to atkritumos, neatstājot pamestu pie mājas vai izmetot pa logu, bet gan ZIEDOJOT, tādējādi atstājot rūpes par eglīti pēc svētkiem eglīšu kurjeram, palīdzēs uzbūvēt multi funkcionālo sporta laukumu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā „Ziemeļi”, kur šobrīd dzīvo 72 bez vecāku gādības palikuši bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem.